TRAJTIMI

trajtimi

Grupi i Spitaleve Acibadem eshte i pajisur plotësisht dhe ne te gjitha spitalet e përgjithshme  ofron shërbime të kujdesit shëndetësor per të gjitha njësitë mjekësore. Disa prej departamenteve mjekësore janë të renditura në anën e majtë. Nëse keni nevojë për më shumë informacion në lidhje me departamentet e tjera, ju lutemi të na kontaktoni.